Digitalna štampa

Digitalna stampa

Kao što većina zna prvi počeci štampanja vezuju se za GUTENBERGA.
Njegov izum označio je ogroman prelom u istoriji civilizacije - omogućio je masovno štampanje knjiga. Prvi je došao na ideju da izliva slova iz metala i od njih sastavlja redove, usavršio je štamparsku mašinu i osnovao štampariju u rodnom Majncu. Prva knjiga odštampana njegovom tehnologijom je Biblija - 1455. Godine.
U sadašnje savremeno doba ljudi imaju preku potrebu za štampanjem. Počevši od običnih ličnih pisama, preko školskih obaveza pa do poslovnih potreba.

Ne treba mnogo pričati koliko znači štampa u reklamne svrhe, jer bez štampanih projekata nema ni dobrog marketinga, a bez marketinga ni dobrih poslovnih rezultata.

VIZIT KARTE
MEMORANDUMI 
KOVERTE
FLAJERI
POSTERI
BROŠURE
KATALOZI
JELOVNICI

Pogledajte naš cenovnik: Vizit karta - Kunzsdruk 300g/m2, pun kolor, digitalna stampa, 300 kom. 1.000 din. Rok isporuke 2-4 h.
Letak A5 digitalna štampa 1000 kom. 3.100 din
Rok isporuke 3-6 h.

Za ostale cene kontaktirajte nas.

Fotokopiranje

Fotokopiranje

Fotokopiranje na najsavremenijim RICOH i KONICA MINOLTA aparatima sa brzinom kopiranja od 65 kopija u minuti za crno belo i 40 kopija u minuti za kolor otisak. Naše mašine po Vašem zahtevu automatski heftaju, buše, sortiraju i savijaju otisak.
Na Vaš zahtev možemo da ukoričimo bilo koji dokument, spiralno ili tvrdo. Odgovornost za kvalitet otiska snosimo mi, a odgovornost za to šta se kopira i da li sme da se reprodukuje, snosite Vi.

Pogledajte cenovnik za fotokopiranje »